Verktygslådan i formuläreditorn

Verktygslådan är den lista som visas till höger i editorn. Den består av ett antal frågetyper som används för att bygga upp formulär. Varje frågetyp har en egen uppsättning egenskaper som kan ändras efter behov.

Nedan följer en lista på frågetyperna med en kort beskrivning.

Samtliga frågetyper har följande egenskaper som används ofta: Obligatorisk, Rubrik, Id och Starta på ny rad. De vanligaste egenskaperna som listas i respektive beskrivning nedan är utöver dessa. För mer info om egenskaper, se avsnittet Egenskaper i formuläreditorn.

- Text
Text är ett vanligt inmatningsfält för text. Detta är det vanligaste fältet som används i formulär.
Vanliga egenskaper som används är: Typ.

- Radio-grupp
Radio-grupper används ofta för ja/nej-frågor då användaren enbart kryssar i rutan för svara på en fråga.
Vanliga egenskaper som används är: Alternativ.

- Kryssrutor
Kryssrutor används för att markera ett av flera alternativ. Används ofta för ja/nej inte räcker till utan det finns några få alternativ till. Observera att om det blir många alternativ och man bara skall ange ett, passar Rullgardinsmeny bättre.
Vanliga egenskaper som används är: Alternativ.

- Rullgardinsmeny
Rullgardinsmeny används för att markera ett av flera alternativ. Används ofta när det finns ett större antal alternativ att välja mellan, då det sparar utrymme (jfr med kryssrutor).
Vanliga egenskaper som används är: Alternativ och Alternativ rubrik.

- Kommentar
Kommentar påminner om ett textfält där man kan mata in flera rader.
Vanliga egenskaper som används är: Rader.

- Betyg
Betyg används t.ex. för att samla in kvantitativ data på besvararnas åsikter om något. Detta är ett vanligt fält i enkäter.
Vanliga egenskaper som används är: Max betyg och Min betyg.

- Boolesk
Boolesk är som en enskild kryssruta med lite fler egenskaper, t.ex. kan man ställa in att det syns om man ännu inte gjort ett val.
Vanliga egenskaper som används är: Standardvärde.

- HTML
HTML används för att sätta in ett stycke formaterad text (HTML-kod) i formuläret. Det går att skriva enklare HTML. Om man lägger in ett input-element i detta HTML-fält, kommer inmatad värde i input-elementet inte att sparas i svaret.
Vanliga egenskaper som används är: -

- Filuppladdning
Filuppladdning används för att låta den som fyller i formuläret bifoga filer.
Vanliga egenskaper som används är: Max storlek och Förhandsgranskning.

- Matris (ett val)
Matris (ett val) är lite som Betyg med flera rader. Man kan definiera hur många rader det skall finnas och hur hur många radio-knappar det skall finnas på varje rad. Användaren som fyller i formuläret kan välja ett alternativ på respektive rad.
Vanliga egenskaper som används är: Kolumner, Alla rader obligatoriska och Rader.

- Matris (flerval)
Det som skiljer Matris (flerval) från Matris (ett val) är att Matris (flerval) dels ger användaren som fyller i formuläret möjlighet att välja ett av flera alternativ i varje kolumn och dels att svara i alla kolumner på respektive rad.
Vanliga egenskaper som används är: Alternativ typ, Alternativ, Kolumner och Rader.

- Matris (dynamiska rader)
Det som skiljer mellan Matris (dynamiska rader) och Matris (flerval) är att Matris (dynamiska rader) get användaren som fyller i formuläret möjlighet att själv lägga till och ta bort rader.
Vanliga egenskaper som används är: Alternativ, Kolumner och Rader.

- Flera texter
En grupp med flera textfält.
Vanliga egenskaper som används är: Text objekt.

- Panel
Panel används för att gruppera frågor, t.ex. för att göra det enklare att dölja flera frågor med en instruktion.
Vanliga egenskaper som används är: -

- Panel (dynamisk)
Panel (dynamisk) ger användaren som fyller i formuläret möjlighet att själv lägga till en eller flera kopior av en fördefinierad panel
Vanliga egenskaper som används är: -

- Uttryck
Uttryck är inte ett fält där användaren som fyller i formuläret kan mata in uppgifter. Det visar istället ett resultat av en beräkning på det som matats in i andra fält.
Använd det här fältet om du t.ex. vill summera värdet från ett antal fält som användaren fyllt i.
Vanliga egenskaper som används är: -

- Datumväljare
Vanlig datumväljare med en kalender som öppnar.
Vanliga egenskaper som används är: Standardvärde.

Suomi.fi-fält

- Suomi.fi-personuppgift
Fältet fylls med den identifierades valda personuppgift. Möjliga uppgifter är:
Förnamn, efternamn, födelsedatum, personnummer, adress, postkod, kommun, stad, och epost.
Dessa kan man ändra i egenskapsfältet i högra sidan av skärmen.

- Suomi.fi-karta
Med hjälp av Suomi.fi kartan kan respondenten märka punkter, streck (rutter), eller en polygon. Till svaret sparas i koordinatform punkterna/rutterna, eller polygonerna som respondenten har skrivit ned på kartan.
Vanliga egenskaper som används är: Kartans typ (terräng, foto, eller standard).

Datalager-fält

- Datalager-personuppgift
Fältet fylls automatiskt med den identifierades valda Datalager-personuppgifter. Möjliga uppgifter är:
Förnamn, efternamn, födelsedatum, personnummer, adress, postkod, kommun, stad, och epost.
Dessa kan man ändra i egenskapsfältet i högra sidan av skärmen.
Vanliga egenskaper som används är: Skrivskyddad.

Formulärdata

- Mottagen
Dolt fält (aldrig synligt för användare som fyller i formulär). Fältet innehåller datum och tidpunkt för när formuläret lämnades in och syns enbart vid export av data (PDF, XML, CSV, eller JSON).

- Bekräftelsenummer
Detta är ett fält som enbart kommer att synas i en PDF som skapas vid export av data. Den innehåller det bekräftelsenummer som tilldelas till formuläret när det lämnas in.

Egna verktyg

I Formbox går det att spara frågor med färdigt inställda egenskaper till modulen "Egna verktyg". Dessa verktyg sparas till alla användare i organisationen, och går att använda i alla organisationens formulär. Läs mera om Egna verktyg i artikeln Egna verktyg.

Feedback