Skapa organisation

Varje organisation som använder och publicerar formulär måste registreras i systemet. Detta kan enbart göras av en administratör hos ÅDA.

Registreringen är enkel och görs genom att man anger grunduppgifter om organisationen. För mer information o uppgifterna som skall fyllas i, se avsnittet om att Ändra organisation. När registreringen är gjord kan administratörer omgående jobba med organisationen. Övriga användare måste få rättigheter till den nya organisationen innan man kan börja jobba.

Feedback