Skapa formulär - exempel

När man skall skapa ett nytt formulär kan man börja på tre olika sätt. Förslagsvis väljer man alternativ i den ordning som de presenteras i nedan, då det bör ge minst arbete.

1. Kopiera ett existerande formulär
Om det i den egna organisationen redan finns ett formulär som påminner om det man skall skapa, kan man skapa en kopia som man ändrar för att passa det man är ute efter. Kopian som skapas har ingen koppling till originalet så ändraingar som efteråt görs i den ena kommer inte att påverka den andra. Läs mer om detta i avsnittet Kopiera formulär.

2. Utgå från en mall
Om man i biblioteket hittar en mall som passar, börjar man med att hämta ut mallen från biblioteket till den egna organisationen. Läs mer om detta i avsnittet Hämta ut mall.

3. Börja från början
Om inget av ovanstående funkar, återstår att skapa ett formulär helt från början. Läs mer om detta i avsnittet Lägg till formulär.

När man har skapat sitt formulär behöver följande göras innan det är tillgängligt för allmänheten att fylla i:

1. Kontrollera formulärets egenskaper
Markera formuläret i listan och klicka på knappen Egenskaper uppe i knapplisten. Läs mer om detta i avsnittet Egenskaper för formulär.

2. Skapa eller ändra innehållet i formuläret
Om formuläret bygger på en kopia eller en mall, finns redan det som kopian/mallen har, men om formuläret skapades från början finns det ännu inget innehåll. Formulärets innehåll skapas/ändras i formuläreditorn som är den mest avancerade funktionen i systemet. Med editorn kan man skapa komplicerade och omfattande formulär. Läs mer om detta i avsnitten Formuläreditor och Innehåll i formulär.

3. Granska det färdiga formuläret
Innan formuläret publiceras kan man granska hur det kommer att se ut. Detta är en viktig funktion då man kan se hur det kommer att se ut, utan att formuläret är publikt. PÅ det sättet kan man enkelt göra de sista finputsningarna. Läs mer om detta i avsnittet Granska formulär.

4. Publicera formuläret
När det är dags att visa formuläret till allmänheten skall det publiceras. Endast publicerade formulär är tillgängliga för allmänheten. Det går att styra när ett formulär skall publiceras och när det skall avpubliceras. Läs mer om detta i avsnittet Publicera formulär.

5. Länka till formuläret
För att allmänheten skall hitta till formuläret behövs antingen en länk som de kan klicka på eller så bäddar man in formuläret på en webbsida. När man bäddar in ett formulär blir det att se ut som en del av en annan sida, vilket i vissa fall kan vara bra. För att bädda in ett formulär behövs i praktiken kunskaper i HTML och CSS. Det vanliga är dock att länka till sidan. Oavsett så behövs en länk och den får man genom att markera formuläret och klicka på knappen Länk upp i knapplisten. Läs mer om detta i avsnittet Länk till formulär.

6. Exportera inkomna svar
Eftersom systemet enbart är till för att samla in ifylla formulär, måste inkomna svar flyttas till andra system. Inkomna data kan exporteras i flera olika format (XML, CSV, PDF). Dessutom finns det för vissa bakomvarande system kopplingar så att data exporteras automatiskt. Läs mer om detta i avsnittet Exportera formulärsvar.

Feedback