Innehåll i formulär

I formuläreditorn bygger man upp formulärets innehåll. Editorns utseende är uppbyggt kring tre delar:

  • Verktygslådan till höger
  • Egenskaper för formulär/frågetyper till höger
  • Formuläret man bygger i mitten
Uppbyggnaden på innehållet i editorn.

Det går att flytta mellan verktygslådan och egenskaperna genom att trycka på respektive flik i övre högre hörnet.

Ett formulär bygger man upp genom att klicka på en frågetyp i Verktygslådan till höger. Den läggs då till sist i formuläret om man inte har markerat en fråga i formuläret, då den läggs till direkt efter denna.

För att specificera frågan, går man till frågans egenskaper. Om frågan inte är markerad klickar man först på den och ändrar sedan egenskaperna i listan till höger.

Till höger på sidan finns en rullgardinsmeny där alla olika delar som formuläret består av går att välja mellan.

När man valt en komponent av formuläret i listan (t.ex. en fråga, en sida, eller hela formuläret) kommer dennas egenskaper att visas i listan nedanför.

Det går också att lägga till frågor genom att dra dem från Verktygslådan. Om man vill flytta om frågorna i formuläret kan man göra det genom att dra dem uppåt eller nedåt i formuläret.

Mer detaljerad information om specifika frågetyper, egenskaper, och dess användning hittas i artiklarna Verktygslådan i formuläreditorn och Formulärets egenskaper i formuläreditorn.

Feedback