Egenskaper för formulär

Formuläregenskaper
Det går bra att ändra ett formulärs egenskaper, även när det är publicerat.

Fält:
- Namn
Formulärets namn.

- Beskrivning
Mer utförlig beskrivning av vad formuläret gäller.

- Antal dagar innan formulärdata raderas ur systemet
Detta värde sätts till organisationens standardvärde när formuläret skapas. Vill man att radering skall ske vid en annan tidpunkt ändrar man värdet här.

- Kategori
Ange den kategori som formuläret tillhör. Om man ändrar kategorin kan reglerna för vem som kan hantera inkomna svar ändra. Läs mer på sidan Kategorier.

- E-postadress för avisering om inkomna svar
Om man anger en e-postadress kommer systemet att skicka ett meddelande till adressen för varje gång ett svar skickats in för detta formulär.

- Identifiering - Förutsätter Suomi.fi identifiering
Ett ikryssat fält innebär att varje respondent måste identifiera sig själv genom Suomi.fi tjänsterna för att komma åt formuläret. Detta aktiverar de förhandsfyllda personuppgiftsfälten i formuläret. Fältet bör vara ikryssat för att Suomi.fi-personuppgiftsmodulen ska synas i editorn.

- Betalning - Förutsätter Suomi.fi betalning
Ett ikryssat fält innebär att varje respondent måste betala för att komma åt formuläret

- Betalning - Pris
Priset för formuläret. Används bara om det föregående fältet är ikryssat.

Feedback