Suomi.fi valtuudet

FormBox ratkaisuun on integroitu Suomi.fi valtuudet. Valtuuksien avulla voidaan tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta.

Toiminnallisuus on integroitu myös lomake-editoriin, jolloin lomaketta rakentaessa voi huomioida valtuuden palauttamat tiedot tai mukauttaa lomakkeen sisältöä dynaamisesti rajapinnan palauttaman valtuusroolin pohjalta.

Sekä henkilön- että yrityksen puolesta asiointi tukee eri valtuusroolien käyttöä.

Organisaation asetukset FormBoxissa

Organisaation asetuksissa (Asetukset -> Muuta) Suomi.fi palveluja lisätään organisaatiolle ruksaamalla halutut palvelut valintaruuduista.

Suomi.fi valtuuksien asetukset.

Itse valtuusroolit saa myös samasta näkymästä lisättyä. Yritysvaltuuksille nämä valtuuskoodit ovat pakollisia, henkilövaltuuksien osatla valinnaisia mutta käytettävissä, mikäli tarvetta ilmenee.

Lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ominaisuuksista (Lomake-näkymä -> valitse haluttu lomake -> Ominaisuudet -painike ylävalikosta) löydät valintaruudun "Edellyttää Suomi.fi tunnistamista".

Aktivoitu ruutu tarkoittaa, että kaikkien vastaajien pitää tunnistautua Suomi.fi palvelun kautta ennen lomakkeelle pääsyä. Suomi.fi valtuuksien ja valtuuskysymysten käyttö editorissa edellyttää myös, että valintaruutu "Edellyttää Suomi.fi tunnistamista" on aktivoitu.

Valtuudet editorissa ja lomakkeella

Sallitut valtuudet lomakkeella.

Listatut roolit "Sallitut roolit" otsikon alla ovat samat roolit jotka lisättiin organisaation asetuksissa.

Edellytys hyväksytylle valtuudelle on, että vähintään yksi valtuusrooli on noudettu DVV:n rajapinnasta.

Kun valtuudet on ominaisuuksissa aktivoitu, lomakkeen editorin työkalupakista löytyy kaksi uutta kysymystä: Yritysvaltuus ja Henkilövaltuus. Näiden kysymysten kautta vastaaja pystyy - edellyttäen että hän on tunnistautunut Suomi.fi:n kautta - hakemaan ja noutamaan valtuuksiaan Suomi.fi:n kautta.

Molemmat kysymykset näyttävät vastaajalle painikkeen, joka vie hänet Suomi.fi:n valtuuspalveluun. Täällä lomakevastaaja pystyy etsimään kaikkia yritys- tai henkilövaltuuksia, jotka ovat hänelle myönnetty.

Vastaajan valittua yrityksen tai henkilön, jonka puolesta hän on asioimassa, FormBox tarkistaa taustalla jos valitulla valtuudella on oikeus vastata lomakkeelle.
Valtuuskysymys näyttää ketä vastaaja edustaa, kun valtuus on noudettu.
Yllä oleva kuva näyttää miten Suomi.fi:n valtuustietoja voi käyttää hyväkseen toisissa lomakkeen kysymys- ja infokentissä. Tähän käytetään kysymystyyppiä Toteamus editorissa. Toteamuskysymysten (kysymys 2. ja 3.) validaatiokenttiin syötetään joko:
- {questionId.name} - joka antaa valtuuttajan nimen
tai
- {questionId.id} - joka antaa valtuuttajan henkilötunnuksen
Tässä esimerkissä valtuuskysymyksen id tulee olemaan "questionId", jotta toteamuskysymykset saavat oikeat tiedot.

Lomakkeen luontivaiheessa asetetaan mitkä roolit pystyvät käyttämään lomaketta. Tämän löytää välilehdestä Validointi kysymystyypin ominaisuuksista. Yritysvaltuuksille pitää valita vähintään yksi rooli, henkilövaltuuksissa tällaista vaatimusta ei ole. Jos henkilövaltuuksille ei valita yhtään roolia, se tarkoittaa että vaaditulla henkilövaltuusroolilla pitää olla täydet oikeudet (esim. holhooja).

Jos Suomi.fi:stä palautuvalla valtuudella ei ole riittävästi oikeuksia, FormBox antaa vastaajalle virheviestin. Tämän virheviestin sisällön saa muokattua kentässä "Virheellinen rooli virheviesti" välilehden Validointi alla.

Asettamalla valtuuskysymyksen pakolliseksi (välilehdessä Yleistä), vastaaja ei pysty siirtymään seuraavalle sivulle (eikä lähettämään vastausta), jos valtuuden oikeudet eivät riitä lomakkeelle.

Valtuuksiin kuuluvat metadatatiedot löytyvät myös lomakkeen vastausdatasta (esim. mitä rooleja noudettiin Suomi.fi-palveluhallinnasta).

Integraatio

FormBox sähköiseltä lomakkeelta loppukäyttäjä ohjataan Web API rajapinnan kautta valitsemaan valtuus DVV:n palvelussa. Rajapinta palauttaa valitut nimi-, henkilötunnustai yritystiedot sähköiselle lomakkeelle.

Lomakkeelle palautunut valtuus on voimassa 90 minuuttia. Mikäli lomakkeen täydentämiseen käyttäisi tätä enemmän aikaa, tai käyttäjä kirjautuu uudelleen sisään aiemmin tallentamaansa vastausluonnokseen, tule valtuus noutaa uudelleen.

Palaute