Suomi.fi maksut

Ottamalla käyttöön Suomi.fi maksut, voi organisaatio luoda lomakkeita, joiden lähettäminen edellyttää maksun suorittamista. Tämä voi olla hyödyksi kun lomakkeita käytetään erilaisissa tilauksissa tai ilmoittautumisissa.

Suomi.fi maksujen käyttöönotto FormBoxissa

Kun sopimus palvelun käyttöönotosta on DVV:n kanssa tehty ja tarvittavat avaimet palvelun konfiguroimiseksi on luovutettu Consilialle, voi palvelun aktivoida käyttöön organisaation asetuksissa. Tämän jälkeen voi lomakkeiden ominaisuuksissa kytkeä päälle Suomi.fi maksun. Lomakkeen ominaisuuksissa Suomi.fi maksu otetaan käyttöön seuraavalla tavalla:

- Navigoi näkymään "Lomakkeet"
- Valitse lomakelistasta lomake hiirellä.
- Paina "Ominaisuudet" painiketta ylävalikosta.
- Ruksaa kohta "Edellyttää Suomi.fi maksua"
- Syötä hinta lomakkeelle

Tämän jälkeen kaikkien vastaajien pitää ensin maksaa vaadittu hinta ennen lomakkeen lähettämistä.

Dynaamiset hinnat lomakkeella

Lomakkeen sisäänrakennetun logiikan avulla lomakkeen hinnan saa muutettua vastausten perusteella. Tässä käytännön esimerkki:
Lomake, jonka oletushinta on 20 euroa.
Lomakkeen oletushinta on siis 20 euroa. Tämän määrittelee näkymästä Lomakkeet -> painike Ominaisuudet ruudun ylävalikosta.
Lomakkeen sisältö.
Editoriin lisätään työkalupakista Totuusarvo (kyllä/ei) kysymys.
Tämä logiikka muuttaa hinnaksi 35 euroa, jos totuusarvokysymykseen vastataan kyllä.
Editorista löytyy kolme välilehteä ruudun vasemmalla yläpuolella. Klikkaamalla välilehteä Logiikka pääset luomaan erilaisia loogisia toteamuksia, joita lomake seuraa.

Tässä esimerkissä, jos kysymykseen "Tilaan väliaikatarjoilun hintaan 15 eur" vastataan kyllä, lomakkeen hinnaksi tulee 35 euroa. Jos samaan kysymykseen vastataan ei, oletushinta 20 euroa tulee säilymään.

Lomakevastaaja maksaa hinnan vastauksen lähettämisen yhteydessä. Lomaketta ei lähetetä ilman vahvistettua maksua.

Maksun vahvistusnumero ja id näkyy lomakkeen päätössivulla vastaajalle.
Suoritetun maksun tiedot näkyy lomakkeen päätössivulla.
Lomakkeen vastausdata sisältää tunnistustapahtuman yksilöivät metatiedot.

Palaute