Suomi.fi kartat

FormBox ratkaisuun on intergroitu Suomi.fi kartat palvelu, jotta karttakomponenttia voidaan hyödyntää lomakkeilla. Toteutus mahdollistaa karttojen näyttämisen lisäksi loppukäyttäjän kartan käyttämisen, jotta kartalle merkityn pisteen, reitin tai alueen voi välittää koordinaattiena lomakevastauksen datassa.

Suomi.fi kartat editorissa
Editorista löytyy seuraavat tälle kysymystyypille omat ominaisuudet:
  • Kartan vastaustyyppi
  • Mitä kartalle pystyy vastaamaan. Vaihtoehtoina piste, viiva tai monikulmio.

  • Kartan tyyppi
  • Vaihtoehtoina oletus, maasto, tai valokuva (sateliittikuva).

  • Kartan alkusijainti
  • Kartan alkusijainti lomakkeella. Sijainnin saa asetettua syöttämällä koordinaatit kenttiin tai klikkaamalla Avaa kartta -painiketta, etsimällä halutun alueen ja zoomauksen, ja lopulta painamalla OK näppäintä.

Organisaation asetuksissa (näkymässä Asetukset -> Muuta) voi myös asettaa kartan alkusijainnille oletusarvon, jota editorin karttakysymyksissä käytetään.

Suomi.fi karttakysymys lomakkeella.

Yllä olevassa esimerkissä karttakysymykselle annettiin seuraavat oletustiedot editorissa:
Kartan vastaustyyppi: Piste
Kartan tyyppi: Valokuva
Kartan alkusijainti: Helsingin Ruoholahden koordinaatit.

Saapuneet lomakevastaukset tallentuvat koordinaattimuodossa.

Palaute