Lomakkeen sisältö

Lomakkeen sisältöä pystyy rakentamaan lomakeeditorissa. Editorin ulkoasu on rakennettu kolmen asian ympärille:

  • Työkaluvalikko vasemmalla
  • Lomake ruudun keskellä
  • Lomakkeen/kysymystyyppien ominaisuudet ruudun oikealla puolella
Lomakesisällön rakenne editorissa.

Lomaketta rakennetaan valitsemalla kysymystyypin työkaluvalikosta ruudun vasemmalta sivulta.

Tämä lisätään lomakkeeseen loppuun, jos mitään tiettyä muuta kysymystä lomakkeessa ei olla merkitty.

Jos muu kysymys on valittu, uusi kysymys siirtyy valitun kysymyksen jälkeen lomakkeessa.

Seuraavaksi kysymyksen ominaisuudet valitaan. Jotta kysymyksen ominaisuuksia ruudun oikealla puolella pystyy muokkaamaan, kysymys on valittava hiiren vasemmalla painikkeella.

Ylimmäisenä oikealla olevassa listassa löytyy markiisivalikko, missä voi valita kaikista lomakkeeseen kuuluvista osista. Valitun osan ominaisuudet löytyy valikon alla olevasta listasta.

Kysymyksiä voi myös vetää valikosta lomakkeelle hiirellä. Kysymysten järjestystä muutetaan klikkaamalla ja vetämällä ne oikeaan paikkaan lomakkeessa.

Editorin kysymystyypeistä ja ominaisuuksista löytyy omat artikkelit, sivuilta Lomakkeen ominaisuudet editorissa ja Lomakeeditorin työkalupakki.

Palaute