Lomakepohjan tarkastelu

Tarkastele lomakepohjaa.

Kirjastosta löytyvän lomakepohjan saa esikatseltua toiminnolla "Tarkastele".

Esitarkastelu eroaa julkaistusta lomakkeesta seuraavin tavoin:
- Vasemmasta yläkulmasta löytyy punainen ruutu tekstillä Esitarkastelu.
- Lomakevastauksia ei tallenneta eikä lähetetä.

Palaute