Lomakeeditorin työkalupakki

Työkalupakki näkyy lomaketta luodessa ruudun oikeassa kulmassa. Se koostuu monesta kysymystyypistä joita käyttämällä pystyy rakentamaan oman lomakkeen. Jokaisella kysymystyypillä on oma valikoima ominaisuuksia, joita voi halutessaan muokata.

Alla löytyy lista kysymystyypeistä lyhyine kuvauksineen.

Kaikille kysymystyypeille löytyy seuraavat usein käytetyt yleiset ominaisuudet: Pakollinen, Otsikko, Id, ja Alkaa uudelta riviltä?. Lisätietoa ominaisuuksista löytyy kappaleesta Lomakeen ominaisuudet editorissa.

Yleiset kysymystyypit

- Teksti
Teksti-muoto on yleisin kenttä tavalliselle vastaustekstille. Tätä kenttää käytetään eniten lomakkeissa.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Tyyppi.

- Radio-ryhmä
Radio-ryhmää käytetään usein kyllä/ei -kysymyksissä joissa vastaaja ruksaa ruudun vastaakseen kysymykseen.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Vaihtoehdot

- Valintaruutu
Valintaruutua käytetään valitsemaan yhden tai useamman vaihtoehdon. Tätä käytetään usein kuin kyllä/ei -tyyliset kysymykset eivät riitä ja muita vaihtoehtoja on olemassa. Jos vaihtohtoja on montaa mutta vain yksi on valittava, Pudotusvalikko saattaa olla sopivampi kysymystyyppi.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Vaihtoehdot

- Pudotusvalikko
Pudotusvalikkoa käytetään valitsemaan yhden monesta vaihtoehdosta. Tätä käytetään kun vaihtoehtoa löytyy monenlaista ja lomaketilaa halutaan säästää (vrt. radio-ryhmään).
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Vaihtoehdot, Paikkamerkki teksti, ja Otsikko

- Kommentti
Kommenttikenttä muistuttaa tekstikenttää, mutta siinä pystyy kirjoittamaan useammalle riville.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Rivit

- Arvosana
Arvosanakenttää käytetään esim. keräämään mielipiteitä kuinka hyvä tietty toiminto on. Tämä on yleinen kenttä kyselylomakkeissa.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Min ja Max Arvosana

- Totuusarvo (boolean)
Totuusarvo muistuttaa yksittäistä valintaruutua mutta sillä pystyy tekemään monipuolisempia asioita. Totuusarvo näyttää myös vastaajalle erilaiselta, jos kysymykseen ei olla vielä vastattu.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Oletusarvo

- HTML
HTML -työkalua käytetään syöttämään omaa HTML-koodia (esim. h2 elementtejä aloitussivulle) lomakkeelle. Huomioithan että jos input-elementtiä käytetään tässä kohdassa, käyttäjän syötetyt vastaukset tähän input-elementtiin eivät tule tallentumaan lomakevastaukselle.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: -

- Tiedoston lisääminen
"Tiedoston lisääminen" työkalun myötä lomakevastaaja pystyy lisäämään liitteitä ja tiedostoja, jotka tallennetaan lomakevastaukselle.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Suurin mahdollinen tiedostokoko ja Esikatsele

- Matriisi (valitse yksi)
Matriisi (valitse yksi) on kuin Arvosana -kenttä mutta useammalla rivillä. Rivimäärän sekä montako radiopainiketta löytyy jokaiselta riviltä saa määritettyä työkalun ominaisuuksista. Lomakevastaaja valitsee vastauksen jokaiselta riviltä.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Sarakkeet, Kaikki rivit pakollisia, Rivit

- Matriisi (valitse useita)
Tämä kenttä eroaa Matriisi (valitse yksi) -kentästä siten, että Matriisi (valitse useita) kysymyksessä vastaaja pystyy valitsemaan useita vaihtoehtoja jokaisessa sarakkeessa, ja vastaamaan kaikkiin sarakkeisiin omilla riveillään.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Vaihtoehto tyyppi, Vaihtoehto, Sarakkeet, Rivit

- Matriisi (dynaamiset rivit)
Tämä kysymystyyppi eroaa muista matriiseista siten, että tässä kentässä lomakkeen vastaaja saa itse lisätä tai poistaa rivejä.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Vaihtoehto tyyppi, Sarakkeet, Rivit

- Useita tekstejä
Ryhmä, josta löytyy monta tekstikenttää.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Teksti objekti

- Paneeli
Paneeleja käytetään ryhmittämään kysymyksiä yhteen paneeliin. Tämä helpottaa työtä esimerkiksi lomakkeen dynamiikan rakentamisessa, kysymysten piilottamiseen (logiikkatoiminnolla) ei tarvita kuin paneelin ID.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: -

- Paneeli (dynaaminen)
Paneeli (dynaaminen) antaa vastaajalle mahdollisuuden itse lisätä oman kopion esimääritellystä paneelista.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: -

- Toteamus (kirjoitussuojattu)
Toteamuskenttään lomakkeen vastaaja ei pysty syöttämään tietoa, vaan tähän kenttään tulee tulos jostain määritellystä laskemasta, esimerkiksi summaus muihin kysymyskenttiin syötetyistä arvoista.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: -

- Pvm-valitsin
Tavallinen kalenterilla varustettu päivämäärävalitsin.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Oletusarvo.

Suomi.fi-kentät

- Suomi.fi henkilötieto
Kenttä täytetään tunnistautuneen valitulla Suomi.fi-henkilötiedolla (näytetyt tiedot ovat Väestörekisterikeskukseen ilmoitetut tiedot).
Mahdolliset henkilötiedot ovat etunimi, sukunimi, syntymäaika, sosiaalitunnus, osoite, postinumero, kunta, kaupunki, ja sähköposti.
Henkilötiedon pystyy asettamaan oikeasta palkista, kentässä Henkilötieto.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Kirjoitussuojattu.

- Suomi.fi kartta
Suomi.fi kartta luo lomakkeelle kartan johon vastaaja voi merkata pisteen, viivoja (reitin), tai monikulmion. Vastaukseen tallentuu vastaajan kartalle merkityt pisteet, viivat, tai monikulmiot koordinaattimuodossa.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Kartan tyyppi (polygoni, valokuva, tai oletus), kartan vastaustyyppi.

Tietovarasto

- Tietovarasto henkilötieto
Kenttä täyttyy automaattisesti tunnistautuneen valitulla Tietovarasto-henkilötiedolla.
Mahdolliset henkilötiedot ovat etunimi, sukunimi, syntymäaika, sosiaalitunnus, osoite, postinumero, kunta, kaupunki, ja sähköposti.
Henkilötiedon pystyy asettamaan oikeasta palkista, kentässä Henkilötieto.
Usein käytetyt ominaisuudet ovat: Kirjoitussuojattu.

Lomakedata

- Vastaanotettu
Piilotettu kenttä (ei näy koskaan lomakevastaajille). Kenttä sisältää lomakkeen tallentumispäivämäärän ja -ajankohdan ja on ainoastaan näkyvisssä viedyissä tiedostoissa (PDF, XML, CSV, tai JSON).

- Vahvistusnumero
Tämä kenttä näkyy pelkästään kun saapuneita lomakevastauksia on viety PDF-muodossa. Se sisältää sen vahvistusnumeron jonka järjestelmä on listannut vastauksen tallentumishetkellä.

Omat työkalut

Formboxissa on mahdollista tallentaa valmiiksi muokattuja kysymyksiä omiin työkaluihin editorissa. Nämä kysymykset tallentuvat kaikille organisaation käyttäjille, ja niitä pystyy käyttämään kaikissa organisaation lomakkeissa.

Palaute