Kysymystyyppien ominaisuudet editorissa

Tässä artikkelissä listataan aakkosittain kaikki yleisimmät ominaisuudet kysymystyypeille.

- Aktiivinen jos
Tässä kentässä pystyy määrittelemään millä ehdoilla kenttä aktivoituu (esim. toisen kysymyksen vastauksen mukaan). Muuten kysymys näkyy harmaana eikä siihen voi vastata.

- Aloita uudella rivillä
Aloita uudella rivillä määrittää jos kysymys tulee näkyviin uudelle riville, viimeisen kysymyksen alle. Tämä on oletusarvona, ja jos tämän ruudun poisrastittaa, kysymys siirtyy rivin ylöspäin viimeisen kysymyksen oikealle puolelle.

- Automaattinen täyttö
Täyttää automaattisesti selaimelle täytettyjä tietoja jos näitä löytyy selaimesta. Esimerkiksi jos valikosta valitsee "etunimi" automaattiseksi täytöksi, vastaajan etunimi syötetään automaattisesti kenttään, jos vastaaja on tallentanut selaimeensa tätä tietoa.

- Kirjoitussuojattu
Kirjoitussuojattu määrittää jos käyttäjä pystyy muuttamaan kentän vastausta vai ei. Tätä voi käyttää esimerkiksi Suomi.fi-kentissä joissa lomake saa vastauksen automaattisesti VRK:lta (Väestörekisterikeskukselta).

- Kuvaus
Kysymyksen kuvaus, tulee kysymysotsikon alle.

- Leveys CSS
Tätä ominaisuutta käytetään määrittämään kysymyksen leveyden. Leveyttä voi syöttää monissa yksiköissä (CSS:n tukemat yksiköt), mutta tavallisimmat ovat "px" (kuvapisteet) ja "%". Jos yksikköä ei syötetä järjestelmää käyttää oletuksena px -yksikköä. Seuraavat yksiköt ovat esimerkkejä hyväksytyistä arvoista:
- 150
- 150px
- 50%

Seuraavat syötetyt arvot eivät tule muuttamaan leveyttä koska ne ovat vääriä:
- 150 px
- 50 %
- 150pixels

Välilyöntejä ei saa käyttää kun muuttaa CSS leveyttä.

Yksikköä "%" käytetään kun samalta riviltä löytyy monta kenttää, ja tarkoittaa kuinka monta prosenttia koko rivin pituudesta kysymyskenttä ottaa. Jos postinumero ja postiosoite -kentät löytyvät samalta riviltä, on mahdollista esimerkiksi kirjoittaa postinumeron CSS leveys -kenttään 20% ja postiosoitteen CSS leveys -kenttään 80%.

Jos rivillä on pelkästään yksi kysymyskenttä, "%" yksikkö ei toimi.

- Max pituus
Montako merkkiä vastaaja pystyy korkeintaan syöttämään.

- Näkyvä
Näkyykö kysymys vastajalle.

- Näkyvä, jos
Kysymys näkyy vastaajalle, jos ehdot läpäistään.

- Oikea vastaus
Kysymyksen oikea vastaus

- Oletusarvo
Oletusarvo on se arvo joka näkyy vastausoletuksena kun lomake julkaistaan.

- Otsikko
Otsikko näkyy kysymyskentän yläpuolella.

- Otsikon sijainti
Mihin kysymyksen otsikko asettuu.

- Paikkamerkki
Paikkamerkki (engl. placeholder), joka lukee kentässä ennen vastauksen syöttämistä.

- Pakollinen
Pakollinen määrittää jos kysymykseen on pakko vastata. Pakollisessa kysymyksessä näkyy asteriksi (*) ennen kysymyksen otsikon jälkeen.

- Pakollinen virheviesti
Virheviesti mikä näkyy vastaajalle, jos pakolliseen kenttään ei olla vastattu.

- Pakollinen, jos
Pakollinen, jos tähän kenttään asetetut ehdot täyttyvät.

- Sivu
Miltä sivulta kysymys löytyy

- Syvennetty
Paljonko kysymys on syvennetty sivulla.

- Tyyppi
Tämä koskee kysymystyyppiä Teksti ja näyttää minkä tyyppistä kenttää näytetään. Oletuksena on normaali tekstikenttä mutta on mahdollista käyttää monta muuta tyyppiä. Älä kuitenkaan käytä "Päivämäärä" kenttää, vaan "Päivämäärävalitsin" kenttää.

Palaute