Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hallintaan voidaan käyttää esimerkiksi Active Directorya, Azure AD ratkaisua tai Valtion virastojen Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmää.

Alla mainittuja käyttöoikeusryhmiä yhdistelemällä saadaan kullekin käyttäjälle sopivat oikeudet.

Organisaation lomakekäyttäjät

 • Näkevät Lomakkeet-näkymän ja Kirjasto-näkymän

 • Voivat hallinnoida organisaation lomakkeita, mm. rakentaa uusia, lisätä käännöksiä ja julkaista lomakkeita

 • Voivat jakaa ja poimia kirjaston lomakkeita

Organisaation pääkäyttäjät

 • Näkevät Asetukset-näkymän

 • Voivat muokata organisaation asetuksia (mm. Suomi.fi palvelut) ja tyylejä

 • Voivat rajoittaaVastausten käsittelijän oikeuksia tiettyyn lomakekategoriaan

Multi-tenant pääkäyttäjät

 • Näkevät Organisaatiot-näkymän

 • Voivat lisätä organisaatioita ja muokata organisaation asetuksia (mm. Suomi.fi palvelut) ja tyylejä

 • Sisältää oikeudet: Organisaation lomakekäyttäjät, Organisaation pääkäyttäjät

Vastausten käsittelijät

 • Näkevät Lomakkeet-näkymän

 • Voivat ainoastaan noutaa vastauksia

Käyttäjien lisääjät

 • Näkevät Käyttäjät-näkymän

 • Voivat luoda FormBoxin sisäisiä käyttäjiä/api-avaimia vastausten noutoa varten

Palaute