Kategoriat

Kategorioita käytetään ryhmittämään lomakkeita ja pohjia siten, että lomakkeita löytyy nopeasti ja että pidemmiltä listoilta vältytään. Tämän lisäksi lomakekategorioilla pystyy rajoittamaan lomakevastausten käsittelyoikeutta muutamaan tiettyyn käyttäjään.

FormBoxissa löytyy kaksi eri kategoriatyyppiä, yksi lomakkeille ja yksi lomakepohjille.

Kun kategorioita luodaan järjestelmään on huomioitava että lomakepohjien kategoriat näkyy kaikille käyttäjille organisaatiosta riippumatta. Itse lomakkeiden kategoriat näkyvät ainoastaan kategorian luoneelle organisaatiolle ja tämän jäsenille.

Palaute