Esimerkkejä editorin logiikkatoiminnon käytöstä

Editorin sisäänrakennettu logiikkatoiminto antaa mahdollisuuden luoda dynaamisia lomakkeita Formboxissa. Toiminnolla voi esimerkiksi varmistaa, että pelkästään vastaajalle oleelliset kysymyskentät näkyvät lomakkeella.

Seuraavaksi näytetään esimerkkejä miten logiikkatoimintoa voi käyttää lomakkeen teossa.

Näkyvä jos...

Tässä esimerkissä luodaan logiikka, joka varmistaa että käyttäjälle näkyy ainoastaan ne kysymykset ja paneelit joihin hänen pitää vastata.

Esimerkkilomakkeesta löytyy valintaruutu (otsikolla "hakemuksen tyyppi", id: hakemuksenTyyppi), vaihtoehdoilla "koulukyyti" ja "matkakorvaus". Tämän lisäksi lomakkeelta löytyy kaksi paneelia: "koulu" ja "matkakorvaus".

Jotta paneeli "koulu" näkyisi ainoastaan jos vaihtoehto "koulukyyti" on ruksattu, paneeliin "koulu" pitää lisätä seuraava logiikka:

Logiikka, joka näyttää tietyn kysymyksen/paneelin.

Yllä olevassa kuvassa näkyvä paneeli "Koulu" näkyy vastaajalle ainoastaan jos id "hakemuksenTyyppi" (kuvassa näkyvä valintaruutu) sisältää vastauksen id:llä "Koulukyyti".

Paneeli ei tule näkymään vastaajalle ellei valintaruutu "koulukyyti" ole ruksattu.

Jokaiseen lisättyyn vaihtoehtoon on mahdollista lisätä samanlaisia logiikoita, joiden myötä jokainen valintaruudussa ruksattu vaihtoehto tuo esille (tai piilottaa) kysymyskenttiä (tai paneeleja/sivuja) lomakkeella.

Logiikkatoiminnolla voi rakentaa monta dynaamista toimintoa samalle lomakkeelle, vain oma mielikuvitus on rajana.

Logiikoita pystyy luomaan kaikille kysymystyypeille, sivuille, ja paneeleille.

Aktiivinen jos...

Logiikkatoiminnolla pystyy myös asettamaan milloin valittu työkalu aktivoituu. Erona edelliseen esimerkkiin on, että tällöin kysymyskentät ja paneelit näkyät kuitenkin aina vastaajan lomakkeella. Vastaaja ei pysty lisäämään tai muokkaamaan vastauksia inaktivoituun kenttään.

Pakollinen jos...

Samalla periaatteella toimii myös "pakollinen jos..." toiminto. Logiikalla saa määriteltyä milloinkin kysymyskenttä on pakollinen täyttää.

Näiden esimerkkien lisäksi FormBoxista löytyy myös muita logiikkatoimintoja tietyille kysymystyypeille. Kaikki toiminnot seuraavat samaa rakennetta ja logiikkaa kuin tässä artikkelissa mainitut esimerkit.

Palaute