Lomakkeen ominaisuudet editorissa

Lomakkeilla on monta ominaisuutta, joita editorissa pystyy muokkaamaan. Nämä ominaisuudet ovat kategorisoitu kahdeksaan ryhmään: Yleistä, Aloitussivu, Navigointi, Kysymys, Logiikka, Data, Validointi, ja Päätössivu.

Ominaisuuksien aloitusnäkymä editorissa.

Ominaisuudet: Yleistä

- Otsikko
Otsikko on lomakkeen pääotsikko joka näytetään isommalla tekstillä ennen ensimmäistä kysymystä.

- Kuvaus
Lomakkeen kuvaus, näkyy vastaajalle kysymysten yläpuolella aloitussivulla.

- Näytä otsikko
Näytetäänkö otsikkoa.

- Näytä sivuotsikot
Näytetäänkö sivuotsikot.

- Näytä sivunumerot
Näytetäänkö sivunumerot.

- Vahvistus sähköpostitse
Lisää vastaajalle mahdollisuuden saada vahvistuksen vastaajan sähköpostiin lähetetystä lomakevastauksesta. Tämä toiminto näkyy lomakkeen päätössivulla.

- Sähköpostivahvistus viesti
Tähän kenttään voi kirjoittaa sen viestin, jonka lomakkeen vastaaja saa sähköpostiinsa. Vahvistusviestiä lähetetään vain jos Vahvistus sähköpostitse -kohta on ruksattu.

- Captcha
Captcha-palvelua käyttämällä varmistaa sen, ettei erilaiset nettiä käyttävät tietokoneohjelmat (botit) pääse täyttämään lomaketta.

Ominaisuudet: Aloitussivu

- Näytä aloitussivu käyttäjän saapuessa lomakkeelle
Haluaako lomakkeelle aloitussivun.

- Aloitussivu HTML
Aloitussivun sisältö HTML-muodossa. Lisätietoja tästä löytyy sivulta Aloitussivu.

- Näppäinteksti Jatka
Jatka lomakkeelle -näppäimen teksti, joka näkyy vastaajalle.

- Näppäinteksti Esikatsele lomaketta
Aloitussivun "esikatsele" -näppäimen teksti, joka näkyy vastaajalle.

- Näytä näppäin Esikatsele lomake
Tällä näppäimellä pystyy tarkastelemaan lomakkeen sisältöä

Ominaisuudet: Navigointi

- Näytä näppäin Edellinen sivu
Lisää "Edellinen sivu" näppäimen lomakkeelle, jolla vastaaja pystyy siirtymään lomakkeen edelliselle sivulle.

- Mene automaattisesti seuraavalle sivulle, kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu
Lomakevastaaja siirtyy automaattisesti - nappia painamatta - seuraavalle sivulle, kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu.

- Näytä edistymisindikaattori
Näyttää vastaajalle kuinka pitkälle hän on päässyt lomakkeessa. Valinnat ovat pois päältä, yllä (lomakesisällön yläpuolella), alla (lomakesisällön alapuolella), ja molemmat.

- Edistymisindikaattorin tyyppi
Vaihtoehtoina sivut, kysymykset, ja oikeat kysymykset (kuinka moni vastauksista on mennyt oikein, jos kysymyksille on asetettu oikea vastaus).

- Sivunäyttö
Montako kysymystä näkyy sivulla.
Valinnat:
"Standard", kysymyskentät näkyvät niin kuin editorissakin.
"Yksi sivu", kysymyskentät tulevat kaikki yhdelle (isolle) sivulle.
"Yksi kysymys per sivu", jokaiselle kysymykselle luodaan oma sivu.

Ominaisuudet: Kysymys

- Otsikkojen sommittelu
Missä kysymysten otsikot näkyvät.
"Yllä", kysymyksen yläpuolella.
"Alla", kysymyksen alapuolella.
"Vasemmalla", kysymyksen vasemmalla puolella.

- Teksti/symboli, joka indikoi kentän olevan pakollinen
Oletuksena "*".

- Otsikkojen aloitusnumero (1, 2 tai A, a)
Mitä lukusarjaa käyttäen kysymysotsikot numeroidaan.

- Numeroi otsikot
Numeroidaanko kysymykset.
Vaihtoehdot:
"Päällä"
"Per sivu", numerointi alkaa alusta jokaisella uudella sivulla.
"Pois päältä"

- Otsikkomalli, oletus on {title} {require}
{title} : kysymyksen otsikko
{require} : pakollisen kysymyksen symboli

- Virheviestin sommittelu
Näkyykö mahdolliset virheviestit kysymyksen yllä vai alla.

- Kysymysten järjestys
Missä järjestyksessä kysymykset näkyvät vastaajalle, satunnaisessa järjestyksessä vai alkuperäisessä (editorissa näkyvä järjestys).

- Max pituus teksti
Tekstikentän suurin sallittu määrä kirjoitusmerkkejä.

- Max pituus oma vaihtoehto
Kentän "oma vaihtoehto" suurin sallittu määrä kirjoitusmerkkejä.

Ominaisuudet: Logiikka

Lomakkeeseen sisäänrakennettu logiikka. Tästä aiheesta on kirjoitettu oma artikkeli: Esimerkkejä lomakkeen sisäänrakenntun logiikan käytöstä.

Ominaisuudet: Data

- Tekstiarvot päivitetään
Vaihtoehtoina:
Kun poistuu kentästä: Samalla kuin hiirellä siirtyy seuraavaan ruutuun.
Samalla kun kirjoittaa: Arvot päivittyy kenttään kirjoittaessa.

- Tallenna oma vaihtoehto kommenttina
Ruksaa, jos haluat että kenttä "Oma vaihtoehto", jonka saa lisättyä esimerkiksi radioryhmä- tai valintaruutu -kysymysmuotoihin, tulee olemaan tyypiltään kommentti. Jos tämän kohdan jättää ruksaamatta, "Oma vaihtoehto" tulee olemaan tyyppiä teksti.

Ominaisuudet: Validointi

- Fokusoi ensimmäiseen virheviestiin
Ruksaa, jos haluat vastaajan nettiselaimen fokusoimaan ensimmäiseen virheviestiin, joka löytyy sivulta.

- Validointi tapahtuu
Missä kohtaa syötettyjen vastausten validointi tapahtuu.
Valinnat:
Sivunvaihdon yhteydessä.
Kun kysymyksen arvo muuttuu.
Ennen kuin lomake viimeistellään.

Ominaisuudet: Päätössivu

- Näytä päätössivu käyttäjän vahvistettua lomakkeen
Päätössivu aktivoituu tämän kentän ruksaamalla. Loppukäyttäjä päätyy vastauksen lähetettyä päätössivulle.

- Päätössivu HTML
Päätössivun sisältö HTML muodossa.

- Ehdollinen päätössivu
Päätössivu niille vastaajille, joiden vastaukset täyttävät ne ehdot, jotka tähän kenttään lisätään.

Palaute